خطبه های نمازجمعه کهک 25بهمن 98

پنجشنبه، 1 اسفند 1398
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک برگزار شد آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک به امامت حجت الاسلام...

خطبه های نمازجمعه کهک 6 دی 98

جمعه، 6 دی 1398
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک برگزار شد آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک به امامت حجت الاسلام...

خطبه های نماز جمعه کهک 22 آذر ماه 98

جمعه، 22 آذر 1398
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک برگزار شد آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک به امامت حجت الاسلام...

خطبه های نمازجمعه کهک 8 آذر 98

چهارشنبه، 13 آذر 1398
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک برگزار شد آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک به امامت حجت الاسلام...

خطبه های نماز جمعه کهک 1 آذر 98

جمعه، 1 آذر 1398
در خطبه اول ضمن سفارش به تقوا‌ در موضوع عزت و اخلاص به سخنرانی پرداختند و روایتی از امام صادق...

خطبه های نماز جمعه کهک 17 آبان 98

جمعه، 17 آبان 1398
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک برگزار شد آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک به امامت حجت الاسلام...

خطبه های نماز جمعه کهک 10 آبان 98

جمعه، 10 آبان 1398
در خطبه اول ضمن سفارش به تقوا در مورد سجده طولانی و شب زنده داری به سخنرانی پرداختند یه نفر...

خطبه های نماز جمعه کهک 3 آبان 98

جمعه، 3 آبان 1398
در خطبه اول در‌مورد صله رحم و احسان صحبت کردند و روایات و داستان های مختلفی در این زمینه بیان...

خطبه های نماز جمعه کهک 26 مهر 98

جمعه، 26 مهر 1398
در خطبه اول ضمن سفارش به تقوا در مورد تقوا سخنانی ایراد فرمودند که بهترین زاد و توشه برای آخرت...