خطبه های نماز جمعه کهک27 تیر1399

جمعه، 27 تیر 1399
خطبه نماز جمعه 1399/4/27 خطبه عقیدتی سیاسی نماز جمعه شهر کهک آیین عبادی سیاسی نماز جمعه شهر کهک به امامت...

خطبه های نماز جمعه کهک 20تیر 1399

جمعه، 20 تیر 1399
خطبه نماز جمعه 1399/4/20 سرعت و شتاب در کارهای آخرت آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک برگزار شد آیین...

خطبه های نماز جمعه کهک 13تیر 1399

جمعه، 13 تیر 1399
خطبه نماز جمعه 1399/4/13 فضیلت نماز جمعه در خطبه اول در مورد فضیلت نماز جمعه صحبت کردند که فرشتگان دم...

خطبه های نماز جمعه کهک 6 تیر 1399

جمعه، 6 تیر 1399
خطبه نماز جمعه 1399/4/6 بلا جدید کرونا آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک برگزار شد آیین عبادی سیاسی نماز...

خطبه های نمازجمعه کهک 25بهمن 98

پنجشنبه، 1 اسفند 1398
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک برگزار شد آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک به امامت حجت الاسلام...

خطبه های نمازجمعه کهک 6 دی 98

جمعه، 6 دی 1398
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک برگزار شد آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک به امامت حجت الاسلام...

خطبه های نماز جمعه کهک 22 آذر ماه 98

جمعه، 22 آذر 1398
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک برگزار شد آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک به امامت حجت الاسلام...

خطبه های نمازجمعه کهک 8 آذر 98

چهارشنبه، 13 آذر 1398
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک برگزار شد آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش کهک به امامت حجت الاسلام...

خطبه های نماز جمعه کهک 1 آذر 98

جمعه، 1 آذر 1398
در خطبه اول ضمن سفارش به تقوا‌ در موضوع عزت و اخلاص به سخنرانی پرداختند و روایتی از امام صادق...