خطبه های نمازجمعه 20 دی 98

جمعه، 20 دی 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم با امام جمعه پردیسان قم، در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ 20...

خطبه های نمازجمعه پردیسان 13 دی 98

جمعه، 13 دی 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ 13 دی‌ماه 1398 با بیان این که...

خطبه های نمازجمعه پردیسان 6 دی 98

جمعه، 6 دی 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ ششم دی‌ماه 1398 با اشاره به...

خطبه های نمار جمعه پردیسان 29 آذر ماه 98

شنبه، 30 آذر 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه، مورخ 29 آذرماه 1398 با اشاره به...

خطبه های نمازجمعه پردیسان 22 آذر ماه 98

جمعه، 22 آذر 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ 22 آبان‌ماه با اشاره به آیه‌ی...

خطبه های نمازجمعه پردیسان 15 آذر 98

چهارشنبه، 20 آذر 1398
حجت الاسلام و المسلمین محمد همتیان، امام جمعه‌ی موقت پردیسان در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ 15 آذرماه 1398 با...

خطبه های نمازجمعه پردیسان 8 آذر 98

چهارشنبه، 13 آذر 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه‌ی پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه، مورخ 8 آذرماه 1398با اشاره به روز...

خطبه های نماز جمعه پردیسان 1 آذر ماه 98

جمعه، 1 آذر 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه، مورخ اول آذرماه 1398 با تأکید بر...

خطبه های نماز جمعه پردیسان 24 آبان ماه 98

جمعه، 24 آبان 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ 24 آبان‌ماه 1398 مصادف با میلاد...

خطبه های نماز جمعه پردیسان 17 آبان ماه 98

جمعه، 17 آبان 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ 17 آبان‌ماه 1398 با اشاره به...