خطبه های نمازجمعه پردیسان 8 آذر 98

چهارشنبه، 13 آذر 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه‌ی پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه، مورخ 8 آذرماه 1398با اشاره به روز...

خطبه های نماز جمعه پردیسان 1 آذر ماه 98

جمعه، 1 آذر 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه، مورخ اول آذرماه 1398 با تأکید بر...

خطبه های نماز جمعه پردیسان 24 آبان ماه 98

جمعه، 24 آبان 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ 24 آبان‌ماه 1398 مصادف با میلاد...

خطبه های نماز جمعه پردیسان 17 آبان ماه 98

جمعه، 17 آبان 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ 17 آبان‌ماه 1398 با اشاره به...

خطبه های نماز جمعه پردیسان 10 آبان ماه 98

جمعه، 10 آبان 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه، مورخ 10 آبان‌ماه 1398 با اشاره به...

خطبه های نماز جمعه پردیسان 3 آبان ماه 98

جمعه، 3 آبان 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ 3 آبان‌ماه 1398 با اشاره به...

خطبه های نماز جمعه پردیسان 26 مهر ماه 98

جمعه، 26 مهر 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ 26 مهرماه 1398 با اشاره به...

خطبه های نماز جمعه پردیسان 19 مهر ماه 98

جمعه، 19 مهر 1398
حجت الاسلام و المسلمین غفوری، امام جمعه موقت پردیسان در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ 19 مهرماه 1398 با اشاره...

خطبه های نماز جمعه پردیسان 12 مهر ماه 98

جمعه، 12 مهر 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه پردیسان مورخ 12 مهر 1398 با اشاره...

خطبه های نماز جمعه پردیسان 5 مهر ماه 98

جمعه، 5 مهر 1398
آیت الله سیدصمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه مورخ 5 مهرماه 1398با اشاره به مناسبت‌های...