خطبه های نمازجعمه قنوات 15 شهریور 98

پنجشنبه، 21 شهریور 1398
بسم الله الرحمن الرحیم جمعه 15 شهریور سال 1398 مصادف با 6 محرم الحرام 1441 خطبه اول ضمن سفارش نماز...

خطبه های نمازجمعه قنوات 1 شهریور ماه 98

جمعه، 1 شهریور 1398
"دوام ذکر الهی تا پای جان " بسم الله الرحمن الرحیم نماز جمعه 98/06/01 خطبه اول امام جمعه موقت قنوات...

چهارشنبه، 9 مرداد 1398
بسم الله الرحمن الرحیم نماز جمعه 98/05/04 خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت...

خطبه های نماز جمعه قنوات 21 تیر ماه 98

جمعه، 21 تیر 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. حواریون از حضرت...

خطبه های نماز جمعه قنوات 14 تیر ماه 98

جمعه، 14 تیر 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. عن ابی عبدالله...

خطبه های نماز جمعه قنوات 7 تیر ماه 98

جمعه، 7 تیر 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. ادب در مقابل...

خطبه های نماز جمعه قنوات 31 خرداد ماه 98

جمعه، 31 خرداد 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. "ادب در مقابل...

خطبه های نماز جمعه قنوات 24 خرداد ماه 98

جمعه، 24 خرداد 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. ادب در مقابل...

مقاومت ما را به پیروزی خواهد رساند+فایل خطبه نماز جمعه قنوات17خرداد98

دوشنبه، 20 خرداد 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. قال امیر المؤمنین...

خطبه های نماز جمعه قنوات 17 خرداد ماه 98

جمعه، 17 خرداد 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. قال امیر المؤمنین...