خطبه های نماز جمعه قنوات ۲۱ تیر ماه ۹۸

جمعه، 21 تیر 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. حواریون از حضرت...

خطبه های نماز جمعه قنوات ۱۴ تیر ماه ۹۸

جمعه، 14 تیر 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. عن ابی عبدالله...

خطبه های نماز جمعه قنوات ۷ تیر ماه ۹۸

جمعه، 7 تیر 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. ادب در مقابل...

خطبه های نماز جمعه قنوات ۳۱ خرداد ماه ۹۸

جمعه، 31 خرداد 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. "ادب در مقابل...

خطبه های نماز جمعه قنوات ۲۴ خرداد ماه ۹۸

جمعه، 24 خرداد 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. ادب در مقابل...

مقاومت ما را به پیروزی خواهد رساند+فایل خطبه نماز جمعه قنوات۱۷خرداد۹۸

دوشنبه، 20 خرداد 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. قال امیر المؤمنین...

خطبه های نماز جمعه قنوات ۱۷ خرداد ماه ۹۸

جمعه، 17 خرداد 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. قال امیر المؤمنین...

خطبه های نماز جمعه قنوات ۱۰ خرداد ماه ۹۸

جمعه، 10 خرداد 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. وَ لَقَدْ بَعَثْنا...

خطبه های نماز جمعه قنوات ۳ خرداد ماه ۹۸

جمعه، 3 خرداد 1398
خطبه اول امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. قال رسول الله...

خطبه های نماز جمعه قنوات ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۸

جمعه، 27 اردیبهشت 1398
خطبه اول: امام جمعه محترم ابتدا خود و سپس نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش نمودند. إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ...