خطبه های نماز جمعه فردو 24 آبان 98

جمعه، 24 آبان 1398
حجه الاسلام اسماعیل پور امام جمعه منطقه فردو در خطبه اول نماز جمعه این هفته که مصادف با سالروز ولادت...

خطبه های نماز جمعه فردو 17 آبان 98

جمعه، 17 آبان 1398
حجه الاسلام اسماعیل پور امام جمعه منطقه فردو در خطبه اول نماز جمعه این هفته در ادامه مباحث تقوای عملی...

خطبه های نماز جمعه فردو 10 آبان 98

جمعه، 10 آبان 1398
حجه الاسلام اسماعیل پور امام جمعه منطقه فردو در آستانه روز سیزدهم آبان ماه روز مبارزه با استکبار جهانی با...

خطبه های نماز جمعه فردو 3 آبان 98

جمعه، 3 آبان 1398
حجه الاسلام اسماعیل پور امام جمعه منطقه فردو در آستانه سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام ص و شهادت امام مجتبی...

خطبه های نماز جمعه فردو 26 مهر 98

جمعه، 26 مهر 1398
حجه الاسلام اسماعیل پور امام جمعه منطقه فردو در خطبه اول نماز جمعه این هفته در ادامه بحث از تقوای...

خطبه های نماز جمعه فردو 19 مهر 98

جمعه، 19 مهر 1398
امام جمعه منطقه فردو در خطبه اول نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته در ادامه مباحث تقوای عملی به موضوع...

خطبه های نماز جمعه فردو 12 مهر 98

جمعه، 12 مهر 1398
حجه الاسلام اسماعیل پور امام جمعه منطقه فردو در خطبه اول نماز دشمن شکن جمعه این هفته با اشاره به...

خطبه های نماز جمعه فردو 5 مهر 98

جمعه، 5 مهر 1398
حجه الاسلام اسماعیل پور امام جمعه منطقه فردو در ادامه مباحث تقوای عملی در خطبه اول نماز جمعه این هفته...

خطبه های نماز جمعه فردو 29 شهریور 98

جمعه، 29 شهریور 1398
حجه الاسلام اسماعیل پور امام جمعه منطقه فردو در خطبه اول نماز جمعه این هفته با توجه به ضرورت پیاده...

خطبه های نماز جمعه فردو 22 شهریور 98

جمعه، 22 شهریور 1398
حجه الاسلام اسماعیل پور امام  جمعه منطقه فردو در خطبه اول نماز جمعه این هفته با استناد به حدیثی از...