خطبه های نماز جمعه 1400/10/24

شنبه، 25 دی 1400
خطبه اول سلام علیکم و رحمه الله                              خطبه اول                                     24/10/1400 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم له...

خطبه های نماز جمعه 1400/10/17

شنبه، 25 دی 1400
خطبه اول سلام علیکم و رحمه الله                                 خطبه اول                                       17/10/1400 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لَهُ...

خطبه های نماز جمعه 1400/10/10

شنبه، 25 دی 1400
خطبه اول  ایشان در خطبه اول ضمن توصیه به تقوای با استناد به خطبه های نهج ۱۷۳ و ۱۸۲ موقعیت...

خطبه های نماز جمعه 1400/10/3

یکشنبه، 12 دی 1400
خطبه اول سلام علیکم و رحمه الله                                  خطبه اول                                        3/10/1400 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لَهُ...

خطبه های نماز جمعه 1400/9/26

پنجشنبه، 2 دی 1400
خطبه اول سلام علیکم و رحمه الله                               خطبه اول                                           26/9/1400 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد...

خطبه های نماز جمعه 1400/9/19

پنجشنبه، 25 آذر 1400
خطبه اول سلام علیکم                                      خطبه اول                                                  19/9/1400 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نَحمَدُهُ وَ هُوَ لِلحمدِ...

خطبه های نماز جمعه 1400/9/12

پنجشنبه، 25 آذر 1400
خطبه اول سلام علیکم و رحمه الله                                خطبه اول                                                  12/9/1400 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أَحْمَدُهُ...

خطبه های نماز جمعه 1400/9/5

پنجشنبه، 25 آذر 1400
خطبه اول سلام علیکم و رحمه الله                               خطبه اول                                              5/9/400 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد...

خطبه های نماز جمعه 1400/8/7

سه شنبه، 25 آبان 1400
خطبه اول سلام علیکم و رحمه الله                           خطبه یکصدو شصتم                                   7/8/1400 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم...

خطبه های نماز جمعه 1400/7/30

یکشنبه، 2 آبان 1400
خطبه اول سلام علیکم و رحمه الله                       خطبه یکصدو پنجاه و هشت                            30/7/1400 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله...