خطبه های نمازجمعه خلجستان 15 شهریور 98

جمعه، 15 شهریور 1398
  شهریور  1398 خطیب جمعه این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان مدت  دو خطبه :...

خطبه های نمازجمعه جعفریه 8 شهریور 98

جمعه، 8 شهریور 1398
***خطبه اول*** حجت الاسلام والمسلمین محمدمیرزایی امام جمعه موقت بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...

خطبه های نماز جمعه خلجستان 28 تیر ماه 98

جمعه، 28 تیر 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی بیان کردند: 1-تقوایی...

خطبه های نماز جمعه خلجستان 21 تیر ماه 98

جمعه، 21 تیر 1398
***خطبه اول*** اوصیکم یا عباد الله و نفسی بتقوی الله  خودم و شما عزیزان را به تقوای الهی سفارش می...

خطبه های نماز جمعه خلجستان 31 خرداد ماه 98

پنجشنبه، 6 تیر 1398
***خطبه اول*** اوصیکم یا عباد الله و نفسی بتقوی الله خودم وهمه شما را به تقوای الهی دعوت میکنم. یکی...

خطبه های نماز جمعه خلجستان 4 تیر ماه 98

سه شنبه، 4 تیر 1398
***خطبه اول*** اوصیکم یا عباد الله و نفسی بتقوی الله  اول خودم و همه شما عزیزان را به تقوای الهی...

خطبه های نماز جمعه خلجستان 24 خرداد ماه 98

جمعه، 24 خرداد 1398
خطبه اول اوصیکم یا عباد الله و نفسی بتقوی الله خودم وشما عزیزان نمازگزار را به تقوای الهی سفارش می...

صوت خطبه های نماز جمعه خلجستان 3 خرداد ماه 98

جمعه، 3 خرداد 1398
صوت خطبه ها :

خطبه های نمازجمعه خلجستان 1397/04/22

جمعه، 22 تیر 1397
***خطبه اول*** اوصیکم یا عباد الله و نفسی بتقوالله . چون ایام تعلق دارد به امام جعفر صادق علیه السلام...

خطبه نمازعید فطر خلجستان 1397/03/25

جمعه، 25 خرداد 1397
خطیب عید سعید فطر حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مدت  دوخطبه : 15:25دقیقه خطبه اول : 08:15دقیقهخطبه...