خطبه های نماز جمعه خلجستان 3مرداد1399

جمعه، 3 مرداد 1399
خطبه نماز جمعه 1399/5/3 03 مرداد 1399 خطیب این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان مدت ...

خطبه های نماز جمعه خلجستان27تیر 1399

جمعه، 27 تیر 1399
خطبه نماز جمعه 1399/4/27 گزارش تصویری نمازجمعه 27 تیر 99 27   تیر  1399 خطیب جمعه این هفته حضرت حجت الاسلام...

خطبه های نماز جمعه خلجسنان20تیر 1399

جمعه، 20 تیر 1399
خطبه نماز جمعه 1399/4/20 20   تیر  1399 خطیب جمعه این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدمیرزایی امام جمعه موقت بخش...

خطبه های نماز جمعه خلجستان 13تیر1399

جمعه، 13 تیر 1399
13   تیر  1399 بیانیه این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان مدت  دو خطبه :  00دقیقه ...

خطبه های نماز جمعه خلجستان 6تیر 1399

جمعه، 6 تیر 1399
06   تیر  1399 بیانیه این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان مدت  دو خطبه :  00دقیقه ...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 2 اسفند 98

شنبه، 3 اسفند 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را بیان کردند: 1- درپیرامون...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 25 بهمن 98

پنجشنبه، 1 اسفند 1398
بهمن  1398 خطیب جمعه این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان مدت  دو خطبه : 30:95دقیقه ...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 11 بهمن 98

جمعه، 11 بهمن 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را بیان کردند: 1- تقوایی...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 11 بهمن 98

جمعه، 11 بهمن 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را بیان کردند: 1- تقوایی...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 4 بهمن 98

جمعه، 4 بهمن 1398
خطیب جمعه این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان مدت  دو خطبه : 39:91دقیقه  خطبه اول : 11:36دقیقه  خطبه دوم : 28:55دقیقه ***خطبه اول***...