خطبه های نمازجمعه خلجستان 2 اسفند 98

شنبه، 3 اسفند 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را بیان کردند: 1- درپیرامون...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 25 بهمن 98

پنجشنبه، 1 اسفند 1398
بهمن  1398 خطیب جمعه این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان مدت  دو خطبه : 30:95دقیقه ...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 11 بهمن 98

جمعه، 11 بهمن 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را بیان کردند: 1- تقوایی...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 11 بهمن 98

جمعه، 11 بهمن 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را بیان کردند: 1- تقوایی...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 4 بهمن 98

جمعه، 4 بهمن 1398
خطیب جمعه این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان مدت  دو خطبه : 39:91دقیقه  خطبه اول : 11:36دقیقه  خطبه دوم : 28:55دقیقه ***خطبه اول***...

خطبه های نمازجمع خلجستان 27 دی 98

جمعه، 27 دی 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 20 دی 98

جمعه، 20 دی 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد ذیل را...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 13 دی 98

جمعه، 13 دی 1398
خطیب جمعه این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدمیرزایی امام جمعه موقت بخش خلجستان مدت  دو خطبه : 39:68دقیقه  خطبه...

خطبه های نمازجمعه خلجستان 6 دی 98

جمعه، 6 دی 1398
***خطبه اول*** حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزایی امام جمعه موقت بخش خلجستان پس از سفارش به تقوای الهی موارد...

خطبه های نماز جمعه خلجستان 29 آذر ماه 98

شنبه، 30 آذر 1398
29  آذر  1398 خطیب جمعه این هفته حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه بخش خلجستان مدت  دو خطبه :...