خطبه های نماز جمعه جعفریه ۱۴ تیر ماه ۹۸

جمعه، 14 تیر 1398
بنام خدا خطبه اول : بعد از سفارش به تفوا امام جمعه محترم بخش جعفراباد جناب حجت السلام و المسلمین...

خطبه های نماز جمعه جعفریه ۷ تیر ماه ۹۸

جمعه، 7 تیر 1398
بنام خدا خطبه اول : بعد از سفارش به تقوا و پرهیزکاری امام جمعه محترم حجت السلام و المسلمین دهقانی...

خطبه های نماز جمعه جعفریه ۳۱ خرداد ماه ۹۸

جمعه، 31 خرداد 1398
بنام خدا خطبه اول : پس از سفارش به تقوا در ادامه بحث برشماری نعمت های خدواندی بر امت برتر...

خطبه های نمازجمعه جعفریه ۲۴ خرداد ۹۸

جمعه، 24 خرداد 1398
خطبه اول : امام جمعه محترم در ادامه برشماری نعمت های خداوندی این هفته نیز در همین خصوص به ایراد...

خطبه های نماز جمعه جعفریه ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۸

جمعه، 27 اردیبهشت 1398
بنام خدا خطبه اول : امام جمعه محترم بخش جعفراباد جناب حجت الاسلام و المسلمین دهقانی با پیگیری بحث هفته...

خطبه های نمازجمعه جعفریه ۲۰ اردیبهشت ۹۸

جمعه، 20 اردیبهشت 1398
بنام خدا خطبه اول : امام جمعه محترم بخش جعفرآباد قم جناب حجت الاسلام و المسلمین دهقانی بعد از سفارش...

خطبه های نماز جمعه جعفریه ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸

جمعه، 13 اردیبهشت 1398
بنام خدا خطبه اول : امام جمعه محترم بخش جعفراباد جناب حجت الاسلام و المسلمین دهقانی این جمعه اختصاصاً در...