خطبه های نمازجمع جعفریه 6 دی 98

جمعه، 6 دی 1398
خطبه اول : در ادامه خطبه های قبلی مومنان کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده می شود دلشان...

خطبه های نماز جمعه جعفریه 29 آذر ماه 98

شنبه، 30 آذر 1398
خطبه اول : در ادامه بحث هفته های گذشته در مورد استقامت در راه خداوند امام جمعه محترم بخش جعفراباد...

خطبه نماز جمعه جعفریه 22آذر ماه 98

جمعه، 22 آذر 1398
خطبه اول : امام جمعه محترم بخش جعفراباد حجت الاسلام و المسلمین  دهقانی بعد از سفارش به تقوا در ادامه...

خطبه های نمازجمعه جعفریه 15 آذر 98

سه شنبه، 19 آذر 1398
خطبه اول : بعد از سفارش به تقوا در ادامه خطبه های هفته های گذشته ، قبل کسانی که ایمان...

خطبه های نماز جمعه جعفریه 8 آذر 98

چهارشنبه، 13 آذر 1398
بنام خدا خطبه اول : در ادامه خطبه های قبل در مورد استقامت در راه خدا امام جمعه محترم شهر...

خطبه های نمازجمعه جعفریه 1 آذر 98

جمعه، 1 آذر 1398
خطبه اول : امام جمعه محترم بخش جعفرآباد جناب حجت الاسلام و المسلمین  دهقانی آیه هایی از سوره یونس را...

خطبه های نمازجمعه جعفریه 24 آبان 98

جمعه، 24 آبان 1398
خطبه اول : امام جمعه محترم بخش جعفرآباد جناب حجت الاسلام و المسلمین دهقانی  در ادامه خطبه های هفته های...

خطبه های نمازجمعه جعفریه 17 آبان 98

جمعه، 17 آبان 1398
خطبه اول : در ادامه بحث خطبه های قبل در مورد استقامت در راه دین امام جمعه محترم بخش جعفراباد جناب...

خطبه های نمازجمعه جعفریه 10 آبان 98

جمعه، 10 آبان 1398
خطبه اول :بعد از سفارش به تقوا امام جمعه بخش جعفرآباد جناب حجت الاسلام و المسلمین دهقانی ابتدا حلول ماه...

خطبه های نمازجمعه جعفریه 3 آبان 98

جمعه، 3 آبان 1398
بنام خدا خطبه اول :بعد از سفارش به تقوا امام جمعه بخش جعفرآباد جناب حجت الاسلام و المسلمین دهقانی با...