گزارش تصویری از اقامه نخستین نماز جمعه قم پس از شیوع کرونا

جمعه، 6 تیر 1399
پس از اینکه با شیوع کرونا در اسفند ماه سال گذشته اقامه نماز جمعه در قم لغو شده بود امروز...