فایل صوتی پیش خطبه و خطبه

شنبه، 27 آذر 1400
#استان_قم #قم #پیش-خطبه #صوت 🔶فایل صوتی پیش خطبه دکتر کلهری مدیرکل راهداری استان قم ۲۶ آذر ۱۴۰۰ .................................................... 💠 اجنا...

نمازجمعه ۵ آذر ۱۴۰۰

دوشنبه، 8 آذر 1400
🔶فایل صوتی سخنرانی پیش از خطبه ها سردار موحد فرمانده سپاه استان قم .................................................... 💠 اجنا رسانه رسمی شورای سیاستگذاری...