خطبه نماز جمعه ۱۰ خرداد ۹۸

پنجشنبه، 16 خرداد 1398

بحث هفته های گذشته یکی از مواقف هولناک قیامت یعنی حساب است که قرآن می فرماید مردم غافلند و به فکر ذخیره توشه نیستند و می فرماید اگر می خواهید حساتان آسان شود قبل از قیامت به حساب خود برسید . روز قیامت فقیر و غنی را کنار هم حاضر می کند و فقیر می گوید نه قدرتی داشتم و نه مال و مکنتی که به دیگران ظلم کنم و خداوند او را با رحمت وارد بهشت می کند.اون ثروتمند اهل بهشت هم مورد سوال قرار می گیرد و چون وجوهات و خمس و ذکات داده و به فقرا کمک کرده وارد بهشت می شود. دوست فقیر میگوید چرا اینقدر معطل شدی؟ ثروتمند می گوید من هر لحظه مورد سوال قرار گرفته و مورد عفو قرار گرفتم.لذا روز رستاخیز روز سختی است و اگر انسان بدهکار باشد بدهی افراد طلبکار را با کسر از حسنات او و اعمال نیکو یش برطرف می کنند.در مقابل ثلث درهم هفتصد نماز قبول برمی دارند و گاهی حسنات او تمام می شود.و  از گناهان دیگران بر دوش او می گذارند و بعضی ها در قیامت حساب سنگین دیگران را هم بدوش می وزی به کشند.احمدابن ابی الحورا می گوید یکی از زهاد را به خواب دیدم و از مورد حساب از او پرسیدم و گفت حساب پروردگار دقیق است و من روزی در مغازه رفیقم به اندازه یک خلال دندان چیزی برداشتم و سر جایش گذاشتم به همان دلیل یک سال معطل شدم و روایت است که باید مومن هر روز به حساب خود برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *